telefon: +420 556 425 788

mobil: +420 731 444 416

sestrazavináčgynartis.cz

Onás

Lékaři gynekologické ambulance Gynartis, s.r.o.:

Vzdělání

1972 – 1978 Lékařská fakulta UP Olomouc Všeobecné lékařství – MUDr.

1983 – Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví – ILF Bratislava

1987 – Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví – ILF Bratislava

1993 – Atestace z oboru dětská gynekologie – ILF Bratislava

1995 – obhajoba kandidátské disertační práce – LF UK Bratislava – CSc.

2006 – obhajoba habilitační práce – jmenování docentem od 2.2.2007

Praxe

1978 – 1989 Porodnicko-gynekologické oddelenie NsP III. Nitra – lékař

1989 – 1994 I. Gynekologicko-porodnícka klinika FN Bratislava – ordinář

1994 – 2007 Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava – přednosta kliniky

2007 – 2009 Porodnicko-gynekologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

2000 – doposud vedoucí lékař NZZ Gynartis,s.r.o., 17. listopadu 595, Ostrava Poruba

Členství v odborných společnostech

Místopředseda České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP, člen

Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP, Člen předsednictva Společnosti pro plánované rodičovství a sexuální výchovu,

Člen Mezinárodní menopauzální společnosti – IMS,

Člen Mezinárodní společnosti pro gynekologickou endoskopii – ISGE,

Čestný člen – Honorary Member of the Society “Pro Familia Hungary”,

Člen výboru evropské nadace Egona a Anny Diszfalusy,

Publikace

Možnosti nehormonální antikoncepce pro mladistvé v ČR

Možnosti farmaceuta v léčbě vulvo-vaginální kandidózy

Vaginální kandidóza – současné možnosti diagnostiky a léčby

Vaginální dyskomfort, intimní hygiena

Probiotika z pohledu gynekologa

Roztroušená skleróza mozkomíšní a menopauza

Další publikace

Vzdělání

Praxe

Vzdělání

Praxe

Vzdělání

Praxe